DIME

Baggrunden bag DIME

Hvert år finder frivillige metaldetektorbrugere på danske marker i 1000vis af fund af stor kulturhistorisk betydning. De bidrager løbende til fremkomsten af nogle af de mest opsigtsvækkende fund i dansk arkæologi, og metaldetektorfundene har i mange henseender revolutioneret vor forståelse af de forhistoriske og historiske samfund fra bronzealder til nyere tid. Dansk metaldetektorarkæologi har på den baggrund udviklet sig til en unik og internationalt anerkendt succeshistorie, som forener de bedste sider af den danske model med en bred folkelig involvering i det arkæologiske arbejde og en decentral museumsstruktur. Men den kolossale tilvækst af indkomne fund har i stigende grad tydeliggjort behovet for en samlet registrering af metaldetektorfundene, idet kun en brøkdel af de mange fund er tilgængelige for offentligheden, museerne og for forskningen. DIME er udviklet med henblik på at muliggøre optimal udnyttelse af metaldetektorfundenes store formidlings- og forskningsmæssige potentiale.

Udviklingen af DIME

DIME-databasen blev udviklet i 2016-2018 af en gruppe museumsfolk og universitetsarkæologer i tæt samarbejde med detektorbrugere og et bredt panel fagfolk fra museer landet over. DIME er således udviklet af brugere for brugere, og under udformning af databasen har udviklerne bl.a. kunne støtte sig til:

  • Interview af 27 museumsmedarbejder (fra 27 forskellige museer) om praksis og erfaringer med fundregistrering og krav til en evt. databaseløsning
  • Online spørgeskema blandt detektorfolk om praksis og ønsker til fundregistrering (168 besvarelser)
  • Fokusgruppeinterview med udvalgte detektorfolk

DIME er udviklet af følgende institutioner:

  • Aarhus Universitet
  • Moesgaard Museum
  • Nordjyllands Historiske Museum
  • Odense Bys Museer

Udvikling af DIME blev muliggjort med økonomisk støtte fra KROGAGERFONDEN